lördag 23 juli 2011

En människa med medkänsla och kärlek är människa per definition!

Du som dödar oskyldiga medmänniskor
Du är inte värd att kallas människa
För en människa tror på det goda
Och föraktar det onda
Och kämpar med all inre glöd man kan uppbåda
för att göra världen till en bra plats
för alla

En människa förlitar sig på sin medmänniska
Lägger sin förtröstan i andras vårdande omsorg
Och låter förstå glädje, smärta och sorg
Allt det som gör oss till begreppet: ”människor”
För det råkar även vara så
Att det är människa jag vill vara
Det finaste av allt som finns

För alla vi som vill väl
Skall segra över det som föder våld
Omänskliga tankar skall inte få höras
Ondskans alla lömska skrymslen och ansikten
aldrig få tillfälle att gro
Du är intet, fördömd, du skall förtvina
förakt är ditt namn och ignoransen är din lott

Allt hat skall läggas åt sidan
Vi skall ägna största omtanken och kärleken åt dem
Som förtjänar och behöver den
Kväv obönhörligt det onda som släppts lös
Så står vi kraftfullt som segrare i förödelsens dyningar

Vi som kämpar för kärleken i världen
Lyfter upp medmänsklighetens styrka i våra givande händer
Betänk:
Livet är en skänk som lätt kan stjälas!
Men idén om en god värld skall ändå bestå
Solitt som i sten, orubbligt som ett berg
Alltid i hjärterot, i varje handling, varje ord!

Att låta sitt hjärta blöda för dem som lider
Att känna medlidandet spränga i sitt bröst
Att skänka en tröstande tanke till den i bedrövelse
Kan göra skillnad för medmänniskan i sorg
Man är inte ensam, "vi är alla här med dig"!
Inger trygghet, tröst och styrka

Så du där!
Vässa din penna, skärp dina sinnen
Slipa argumenten, rusta dina ord
Knyt din näve, låt ljudet skalla
Att vi skall kämpa för det vi tror på!
Vi vill ha fred, frihet och öppenhet!
Här skall livet vara gott för alla!
Och vi skall slåss för det, tills blodsdropparna falla!

Tillsammans står vi starka som människor
Tillsammans står vi i enad mot det onda
Jag räcker dig min kärlek - du med hjärta!
Där kärleken bor - skall vi finna vår tro!
Tro på att hot, våld och terror inte hör hemma här
Tilltro att världen är en god plats för oss att bo
och förnuftet alltid skall råda
För en människa med medkänsla och kärlek
Är människa per definition!


Stora kärleksfulla omtankar skickas idag till Norge och till alla offren för de ofattbart tragiska, sjuka och vidriga illdåden i Oslo och Utöya. Tänker med största, innerligaste empati på ert ofantliga lidande, er stora sorg. Det finns ingen rättvisa som kan göra det hela ogjort eller utdöma ett rättmätigt straff för ett sådant brutalt och ofattbart omänskligt övergrepp. Jag vill, på mitt sätt, visa mitt stöd, min medkänsla och min kärlek till er som behöver den så mycket nu!

Vi kan alla dessutom ännu tydligare visa att våldshandlingar, hat, rasism och andra dåliga beteenden ÄR ovärdigt och att vi inte tänker tillåta feg terror eller ondska vinna mark någonsin, på något plan, överhuvudtaget! Vi skall visa hur goda människor ska vara, vi skall vara förebilder för de unga och för varandra.

Låt alla människor förstå att våld föder våld, ondska föder ondska och att medmänsklighet och människokärlek är världens beståndsdelar. Så Du! Fall inte in i tystnadens medhållande led, utan engagera dig! Gör världen till en bättre plats! Även i det lilla kan det göra skillnad! Visa alla runt omkring dig, dina vänner, dina barn, alla, att medmänsklighet är grunden till en god värld, en värld som vi bara har till låns. Framtiden skall vittna om kampen vi alla tagit och det viktigaste målet vi någonsin har. Kärleken och medmänskligheten skall segra, det onda skall bekämpas och förtvina! Så sant jag kallar mig människa, så skall jag också fortsätta kämpa för det goda!!! Godhet föder godhet, kärlek föder kärlek! Livet kan inte ges åter till dem som förlorat det och bestulits det, men vi kan föra kampen vidare med deras namn som hjälp och kraft i ryggen, i medvinden vi har!Blås upp till storm, nu skall vi segla fram över havet! Vågorna skall skölja smutsen ren, saltet skall svida som tårar och fylla alla sjöar av djupaste mörker med nytt liv. Som de stjärnor som blinkar var natt i det oändliga, skall vårt rop ljuda evigt i rymden: Det goda skall vinna över det onda, det mjuka skall besegra det hårda, kärleken är alltid störst!

Behåll balansen, bekämpa extremismen!

Vilket slags samhälle vill du ha?